قسمت بیست و دوم آموزش Blazor


  5 امتیاز، بر اساس 2 رای

بخش مقاله مشابه با بخش های دسته بندی و کاربر هست ، به همین دلیل فقط نکته ی دریافت آی دی کاربر و ثبت را برای شما توضیح دادم . در قسمت بعد اپلود تصویر مقاله را کار میکنیم

نظر خود را برای این مقاله ثبت کنید