قسمت بیست و سوم - تکمیل مقاله بخش دوم


  5 امتیاز، بر اساس 3 رای

در این قسمت بخش اپلود تصویر مقاله رو شروع میکنیم و کامپوننت انتخاب تصویر رو میسازیم

نظر خود را برای این مقاله ثبت کنید